logo

特殊件

清管三通

最大达66" NB
所有规格都是依据ASME B36.10, ASME B36.19标准 壁厚可达到250mm

特殊流体三通

最大达120" NB
所有规格都是依据ASME B36.10, ASME B36.19标准 壁厚可达到250mm

等径和异径管件(四通,五通)

最大达66" NB
所有规格都是依据ASME B36.10, ASME B36.19标准 壁厚可达到250mm集团网站

Tectubi Tianjin Fittings Co. Ltd – Sede legale / Registered office: No. 11, Liujing Rd, Developing Zone of Dong Li, Tianjin 300300, China
Privacy policy - Credits